Oplysninger omkring behandling af data

Mange tak for dit besøg på vores website Fr8partner. Vore tilbud er udelukkende rettet mod virksomheder og forretningsfolk. Fr8partner A/S (kort: Fr8partner, vi, os) oplyser hermed i hh. til GDPR art. 13 udførligt omkring behandlingen af personlige data mht. art, formål og omfang. Personoplysninger/personlige data er alle data, der kan identificere dig (fx navn, adresse, e-mail-adresse).

Ansvarshavende i hh. til GDPR art. 4 afsn. 7 er Fr8Partner A/S, Birkemose Allé 37, 6000 Kolding. Lovmæssig repræsentant er Jens Peter Hartung (se under Kontakt).

Data, der meddeles os via e-mail eller formularen bruges udelukkende til at opfylde og afvikle dine krav, hhv. til at behandle dine anliggender, såsom forespørgsel eller ansøgning. Alle de krævede data, som er nødvendige i sammenhæng med den tjenesteydelse, som du vil ibrugtage, skriver du selv. Det lovmæssige grundlag i den sammenhæng er GDPR art. 6 afsn. 1 litra a.

Dine kontooplysninger videregives i givet fald til vores pengeinstitut i betalingsøjemed. Kundedata videregives ikke til tredjepart eller til brug for reklameformål. Efter at aftalen er komplet afviklet og købsprisen betalt i fuldt omfang, bliver kundedataene spærret, hhv. slettet i henhold til de skatte- og handelsretlige forskrifter og frister.

Der finder ingen databehandling i tredjepartslande uden for EU sted, og en sådan er heller ikke planlagt. Vore servere befinder sig i Danmark og Holland. Automatiserede afgørelser finder ikke sted ved behandling af personoplysninger.
 

Registreredes rettigheder

Du har følgende rettigheder omkring dine personoplysninger hos Fr8Partner:

 • ret til tilbagetrækning af et samtykke (i hh. til GDPR art. 7 afsn. 3)
 • ret til oplysning omkring de data, som behandles af os (i hh. til GDPR art. 15)
 • ret til berigtigelse og fuldstændiggørelse (i hh. til GDPR art. 16)
 • ret til sletning (i hh. til GDPR art. 17), såfremt der ikke foreligger legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen.
 • ret til begrænsning af behandlingen (i hh. til GDPR art. 18)
 • ret til dataportabilitet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (i hh. til GDPR art. 20)
 • ret til indsigelse (i hh. til GDPR art. 21)

Desuden har du i hh. til GDPR art. 77 ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed vedr. behandlingen af personoplysninger hos Fr8Partner. Du finder link til Datatilsynet lige her

 

Dit besøg på dette website og cookies

Under hvert besøg på vores website indsamler vi personoplysninger, som din browser overfører til Fr8Partner. Det drejer sig om data, der er påkrævet for at vi teknisk kan præsentere vores website.

 • IP-adresse
 • forespørgslens dato og klokkeslæt
 • browsertype / browserversion
 • styresystem
 • den fremkaldte sides navn
 • referrer URL (website eller applikation, der sender forespørgslen)
 • status for sidens opbygning (fx fil ikke fundet)

Det lovmæssige grundlag er vores legitime interesse i hh. til GDPR art. 6 afsn. 1 litra f, idet vi intenderer at yde en sikker forbindelse, en komfortabel brug og selvfølgelig også systemets sikkerhed og stabilitet. Dataene slettes automatiseret efter syv dage. Du har ret til at klage mod denne behandling i hh. til GDPR art. 21. I så fald bedes du sende din e-mail til info @ fr8partner.de med en tilsvarende henvisning i emnelinjen.

 

Integrering af YouTube-videos

I vores online-tilbud er integreret YouTube-videos, der ligger gemt på http://www.YouTube.com; disse kan afspilles direkte på vores website.

Via dit besøg på websitet får YouTube informationerne omkring, at du har åbnet den tilsvarende side i vores website. Desuden overføres de data, der er nævnt i § 3 i denne erklæring. Dette sker uafhængigt af, om YouTube tilbyder dig en konto, som du er logget på eller ej. Hvis du er logget på hos Google, henviser dine data direkte til din konto. Såfremt du ikke ønsker en henvisning til din profil hos YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. YouTube gemmer dine data som brugerprofiler og bruger dem til reklame, markedsanalyse og/eller tilpasning af sit website design. En sådan analyse sker især (også for ikke indloggede brugere) til generering af tilpasset reklame og for at kunne informere andre brugere af netværket omkring dine aktiviteter på vores website. Du har ret til at modsige dannelse af disse brugerprofiler. I den sammenhæng skal du henvende dig til YouTube.

Yderligere oplysninger omkring formålet og omfanget af dataindsamlingen og dens behandling gennem YouTube finder du i databeskyttelseserklæringen. Samme steds får du yderligere oplysninger omkring dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine personlige data også i USA og er underkastet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Det lovmæssige grundlag for brugen af YouTube-videos er GDPR art. 6 afsn. 1 litra f. På denne måde er vi i stand til at vise dig komplekse tjenesteydelser på en nemt forståelig måde.

 

Klage og kontakt

Såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen af data, har du ret til at trække denne tilbage med virkning for fremtiden til enhver tid. En sådan tilbagekaldelse har, efter du har indgivet den, indflydelse på tilladelsen af behandlingen af dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at vi tilpasser disse databeskyttelseserklæringer efter behov, så de til enhver tid stemmer overens med de aktuelle lovmæssige krav. eller for at oplyse omkring ændringer af vore ydelser i databeskyttelseserklæringen Ved dit efterfølgende besøg er den nye databeskyttelseserklæring gældende.

Ved spørgsmål omkring dine personlige data bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige dsb-neumann@posteo.de, eller skrive til Fr8Partner A/S, Centervej 2, 6000 Kolding.

 

 

Fr8Partner A/S | Birkemose Allé 37 | DK-6000 Kolding | Telefon: +45 32 222 750 | info@fr8partner.com